Verilen Eserler
ATEŞ GİBİSİN
1997
1 YAR ATEŞ GİBİSİN
Sözleri