Verilen Eserler
TUTUŞ
2001
1 ŞANSINI ZORLAMA
Sözleri
2 TUTUŞ
Sözleri